Lemmikit

  • Lemmikit 3€
    • Sylissä matkustavat lemmikit maksutta.
  • Tavanomaisia ja vaarattomia lemmikkieläimiä kuljetetaan bussissa vain saattajan kanssa ja hänen vastuullaan, mikäli bussissa on tilaa. Lemmikkieläimet sijoitetaan bussiin siten, että niistä mahdollisesti aiheutuva haitta minimoituu.
  • Lemmikkieläimiä ei saa sijoittaa istuimille eikä niitä saa pitää irrallaan.
  • Bussissa jo olevilla allergisilla matkustajilla on ensisijainen oikeus valita paikka ja tarvittaessa pyytää kuljettajaa jopa estämään lemmikkieläintä nousemasta bussiin.
  • Opas- ja avustajakoira on päästettävä aina bussiin avustettavansa kanssa.