Menu
  • Biljetter i webbutiken
  • Biljett i bussen eller på stationen
  • Biljetter som berättigar till omstigning
  • Betalmedel
  • Övriga avgifter
  • Rabatter

Rabatter

Rabatter på normalpriser

10 % Tur- och returbiljett

För en normal vuxenbiljett tur och retur är rabatten 10 % när biljetten köps för en resa på minst 60 km. Priset för en barnbiljett tur och retur är hälften av normalpriset. En tur- och returbiljett kan även köpas i bussen. En oanvänd biljett inlöses inte tillbaka. Returbiljetten kan användas endast på Savonlinja- och ExpressBus-bolagens turer. Innan du köper en biljett, fråga busschauffören om din returresa trafikeras av samma koncern.


10 % Värdekort

Värdekortet kan laddas med det värde i euro, som kunden önskar. Rabatten är 10 %. Ladda gärna resekortet på nytt i god tid på förhand. En tilläggsladdning innan giltighetstiden har gått ut förkortar inte den kvarvarande giltighetstiden. Laddningen kan också göras i bussen eller i en R-kiosk.


25 % Gruppbiljett

Redan en grupp på 3 personer får 25 % rabatt vid inlösning av en biljett för en enkelresa på minst 60 km, för en barnbiljett gäller normal rabatt på 50 %. I gruppen kan ingå resenärer som betalar såväl vuxen- som barnbiljett. För grupper över 9 personer är det obligatoriskt att inlösa platsbiljett. Taxan för en platsreservation för en gruppbiljett är 2,50 euro oberoende av gruppens storlek. En gruppbiljett måste köpas på förhand hos Matkahuolto, och den säljs både som enkel- och som tur- och returbiljett. Returbiljetten gäller endast för Savonlinja- och ExpressBus-bolagens turer.


30 % Pressrabatt

För pressens representanter beviljas 30 % rabatt för en resa på minst 60 km vid uppvisande av ett presskort försett med Matkahuoltos logotyp.


0 – 50 % CityCity-biljetten

Med en CityCity-biljett reser du t.o.m. 50 % förmånligare än med en enkelbiljett för vuxna som räknas enligt kilometertaxan. Matkahuoltos CityCity-biljett är ett biljettpaket planerat för bussresor mellan bestämda städer som laddas på Matkahuoltos resekort. CityCity-biljetten är synnerligen förmånlig och är lämplig för personer som reser en viss förbindelsesträcka minst två gånger i månaden. CityCity-biljettens pris är 250 euro för alla sträckor. Beroende på förbindelsesträckans längd, innehåller biljetten 8–36 resor och gäller i 120 dagar från köpdagen. Den personliga CityCity-biljetten kan användas av flera personer, dock inte samtidigt.


20 – 50 % Stadskort och regionbiljett

Vid regelbunden användning av ett stadskort eller en regionbiljett är en inbesparing på 20-50 % i resekostnader möjlig jämfört med andra biljettalternativ. Med ett stadskort och en regionbiljett kan du resa förmånligt med alla bussar som rör sig i området och obegränsat under den tid biljetten är giltig. Biljetten gäller i 30 dagar. Statskorten och regionbiljetterna är personliga.


30 – 50 % Ungdomsrabatt

12–16-åringar får varje dag 50 % rabatt på alla Savonlinja-koncernens snabbturer, ExpressBus-turer och marknadsbaserade regelbundna turer. På övriga turer är rabatten 30 %. Sträckan måste vara minst 60 km. Rabatten beviljas vid uppvisande av ett id-kort med foto eller ett pass, där åldern framgår. En rabattbiljett kan även köpas för en kortare sträcka än 60 km, men rabatten är då lägre. På regelbundna turer för vilka en myndighet bestämmer biljettpriset, är rabatten 30 %.


30 – 50 % Pensionärsrabatt

Pensionärer får varje dag 50 % rabatt på alla Savonlinja-koncernens snabbturer, på ExpressBus-turerna och på de marknadsbaserade regelbundna turerna då resans längd är minst 60 km. En rabattbiljett kan också köpas för kortare sträckor än 60 km; rabatten är då lägre. Pensionärsrabatt beviljas mot uppvisande av ett FPA-kort försett med foto, som är försett med Matkahuoltos och/eller VR:s och/eller Finnairs logo eller anteckningen “pensionstagare”, eller Matkahuoltos Seniorkort. Pensionärsrabatt beviljas även mot Arbetspensionsförsäkrarnas (Tela) pensionskort tillsammans med ett med id-kort med foto. Personer som fyllt 65 år får rabatt även mot uppvisande av ett av polismyndigheterna beviljat id-kort med foto, pass, körkort, FPA-kort försett med foto eller ett bankkort med foto. På regelbundna turer för vilka en myndighet bestämmer biljetternas pris är rabatten 30 %.


50 % Barnrabatt

4–11-åriga barn betalar hälften av priset för en normal biljett. Tillsammans med varje resenär på minst 12 år kan två barn under 4 år resa gratis. Om man vill boka en egen sittplats för ett barn under 4 år uppbärs det normala priset för en barnbiljett.


50 % Beväringar och civiltjänstgörare

Beväringar som själva betalar sin resa kan köpa såväl enkelbiljetter som tur- och returbiljetter till rabatterat pris för resor på minst 60 km mot uppvisande av beväringskort. Biljetter som berättigar till 50 % rabatt kan köpas hos Matkahuolto eller i bussen.

Motsvarande fördelar beviljas civiltjänstgörare mot uppvisande av civiltjänstintyg. En rabattbiljett kan även köpas för en resa under 60 km, men rabatten är då lägre.


50 – 55 % Studeranderabatt

Busstrafikens studeranderabatt gäller för heltidsstuderanden. Studeranderabatt ges mot uppvisande av Matkahuoltos och VR:s gemensamma studiekort eller mot ett kort som beviljats av en studentorganisation och försetts med Matkahuoltos logo. För kadetter beviljas rabatt mot uppvisande av försvarsmaktens officiella personkort. Internationella studiekort berättigar inte till rabatt. Studiekortet måste vara försett med en giltig termins- eller läsårsdekal. Höstterminsdekalen är giltig till slutet av januari följande år och vårterminsdekalen till slutet av september samma år.

Studerandebiljetter säljs både som enkelbiljetter och som tur- och returbiljetter för enkelresor som är minst 60 km. Rabatten är 50 %. Biljetten kan även köpas i bussen. En studerandebiljett kan även köpas för sträckor som är under 60 km, men rabatten är då mindre. En Prepaid 22-årsbiljett är ett resekort som innehåller 22 resor och ger en studeranderabatt på 55 %.


0 – 90 % Webbiljett från Matkahuoltos webbutik

Webbiljetten är en biljett som du kan köpa på förhand i Matkahuoltos webbutik. Adressen är http://www.matkahuolto.info/lippu/sv/savonlinjayhtiot. Du ser de rabatterade priserna då du söker på enkelresa. Biljetten gäller endast till den tur för vilken den är köpt. För en rabattbiljett gäller inga andra rabatter. Vid behov måste du kunna styrka din identitet med ett id-kort med foto, pass eller körkort.